Cicle de Música L’ESCENARI

CONCURS DE MÚSICA L’ESCENARI DE PALAU ALTEA Dissabte 8 de juny de 2019

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA La IV Edició del Concurs de música L’ESCENARI de Palau Altea vol donar l’oportunitat a joves formacions de donar-se a conèixer al gran públic i compartir escenari amb un grup de renom del panorama musical valencià. En aquesta edició, els grups seleccionats pujaran a les taules de Palau Altea amb el grup GENER.

BENEFICIARIS, REQUISITS, PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI Per optar a la participació en el concurs cal que tots els integrants de la proposta tinguin entre 16 i 99 anys.

Caldrà enviar un email a comunicacion@palaudealtea.com dient explícitament que es vol participar en el CONCURS CICLE L'ESCENARI amb nom, adreça, telèfon i correu electrònic de la persona que presenta la proposta.


L'enllaç a una plataforma de reproducció online des de la que el jurat pugui escoltar la proposta (Spotify, Grooveshark, Myspace , Youtube, Dropbox, etc) amb un mínim de cinc temes propis.

Fotocòpia del DNI, NIE, carnet de conduir o passaport, de totes les persones que integren la proposta.
Les propostes poden presentar-se fins el diumenge 31 de març a les 00:00h.

JURAT I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ Es nomenarà un jurat integrat pels Regidors de Cultura i Joventut de l’Ajuntament d’Altea, un representant de l’empresa Olympia Metropolitana (gestora de Palau Altea) i dos músics professionals.

El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes i n'escollirà 3 grups que tocaran en la IV Edició del Concurs de l’ESCENARI de Palau Altea el DISSABTE 8 DE JUNY. L’ordre d’actuació es decidirà per sorteig, sent el grup convidat el que actúe en últim lloc.

PREMIS Hi haurà 3 premis de 600€, 400€ i 200€ respectivament que atorgarà el públic assistent amb les seues votacions.

_______

CONCURSO DE MÚSICA L’ESCENARI DE PALAU ALTEA Sábado 8 de junio de 2019

OBJETO DE LA CONVOCATORIA La IV Edición del Concurso de música l’ESCENARI de Palau Altea quiere dar la oportunidad a jóvenes formaciones de darse a conocer al gran público y compartir escenario con un grupo de renombre del panorama musical valenciano. En esta edición, los grupos seleccionados subirán a las tablas de Palau Altea con el grupo GENER.

BENEFICIARIOS, REQUISITOS, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO Para optar a la participación en el concurso es necesario que todos los integrantes de la formación tengan entre 16 y 99 años.

Habrá que enviar un email a comunicacion@palaudealtea.com diciendo explícitamente que se quiere participar en el CONCURSO CICLO L'ESCENARI con nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la persona que presenta la propuesta.

El enlace a una plataforma de reproducción online desde la que el jurado pueda escuchar la propuesta (Spotify, Grooveshark, Myspace , Youtube, Dropbox, etc) con un mínimo de cinco temas propios.

Fotocopia del DNI, NIE, carné de conducir o pasaporte, de todas las personas que integran el grupo.

Las propuestas pueden presentarse hasta el domingo 31 de marzo a las 00:00h.

JURADO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Se nombrará un jurado integrado por los Concejales de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Altea, un representante de la empresa Olympia Metropolitana (gestora de Palau Altea) y dos músicos profesionales.

El jurado se reunirá al acabar el plazo de presentación de propuestas y escogerá 3 grupos que tocarán en la IV Edición del Concurso del ESCENARI de Palau Altea el SÁBADO 8 DE JUNIO. El orden de actuación se decidirá por sorteo, siendo el grupo invitado el que actúe en último lugar.

PREMIOS Habrá 3 premios de 600€, 400€ y 200€ respectivamente que otorgará el público asistente con sus votaciones.

08/06/2019 dissabte / sábado 19:00h / 22:30h.


PREU / PRECIO12€ ( Entradas sin numerar. Aforo 120 personas )

19:00h Grupos a concurso: Portland, Vera Green, Los Largos
22:30h Grupo invitado: Gener