Cicle de Música L’ESCENARI

CONCURS DE GRUPS DE MÚSICA L’ESCENARI DE PALAU ALTEA


BASES DE LA CONVOCATÒRIA La Tercera Edició del Cicle de Música L’ESCENARI de Palau Altea vol donar l’oportunitat a joves formacions de donar-se a conèixer i participar en el cicle de 2018.


Aquest concurs vol ser una oportunitat per a joves artistes i creadors en l'àmbit musical, tant a títol individual com col·lectiu (formacions musicals) per tal de dotar-los d’un espai on actuar.

BENEFICIARIS, REQUISITS, PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI
Per optar a la participació en el concurs, cal que tots els integrants de la proposta siguen majors de 16 anys.


Caldrà enviar un email a comunicacion@palaudealtea.com dient explícitament que es vol participar en el CONCURS CICLE ESCENARI amb nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de la persona que presenta la proposta.


L'enllaç a una plataforma de reproducció online des de la qual el jurat pugua escoltar la proposta (Spotify, Grooveshark, Myspace , Youtube, Dropbox, etc) amb un mínim de cinc temes propis.


Fotocòpia del DNI, NIE, carnet de conduir o passaport, de totes les persones que integren la proposta.


Les propostes poden presentar-se fins el dimecres 14 de març a les 00:00h.

JURAT I PROCEDIMENT DE SEL·LECCIÓ
Es nomenarà un jurat integrat per els Regidors de Cultura i Juventut de l’Ajuntament d’Altea, un representant de l’empresa Olympia Metropolitana (gestora de Palau Altea) i dos músics professionals.


El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes i n'escollirà 4 grups, entre els quals es farà un sorteig per tal de decidir el dia de l’actuació:
  • 2 grups el divendres 4 de maig de 2018
  • 2 grups el divendres 18 de maig de 2018


PREMIS:
Hi haurà 2 premis, un primer premi de 700€ que otorgarà el Jurat del cicle l’ESCENARI i un segon premi de 500€ que otorgarà el públic assistent a través de votacions de les actuacions.
No obstant això, els 4 grups sel·leccionats obtindran 150€ en concepte de dietes.
Els premis del cicle l’ESCENARI es faràn públics el dissabte 9 de juny de 2018 després de l’actuació d’un grup convidat per l’organització.