ESCENARICONVOCATORIA OBERTA
Cicle de música L’ESCENARI de Palau Altea


BASES DE LA CONVOCATÒRIA
La segona edició del cicle de música L’ESCENARI de Palau Altea vol donar l’oportunitat a joves formacions de donar-se a conèixer i participar en el cicle de 2017.


Aquest concurs vol ser una oportunitat per a joves artistes i creadors en l'àmbit musical, tant a títol individual com col·lectiu (formacions musicals) per tal de dotar-los
d’un espai on actuar.  

BENEFICIARIS, REQUISITS, PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI
Per optar a la participació en el concurs, cal que tots els integrants de la proposta tinguin entre 16 i 99 anys.


Caldrà enviar un email a comunicacion@palaudealtea.com dient explícitament que es vol participar en el CONCURS CICLE ESCENARI amb nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de la persona que presenta la proposta.


L'enllaç a una plataforma de reproducció online des de la qu al el jurat pugui escoltar la proposta (Spotify, Grooveshark, Myspace , Youtube, Dropbox, etc) amb un mínim de cinc temes propis.


Fotocòpia del DNI, NIE, carnet de conduir o passaport, de totes les persones que integren la proposta.


Les propostes poden presentar-se fins el dilluns 13 de març a les 00:00h.

JURAT I PROCEDIMENT DE SEL·LECCIÓ
Es nomenarà un jurat integrat per els Regidors de Cultura i Juventut de l’Ajuntament d’Altea, un representant de l’empresa Olympia Metropolitana (gestora de Palau Altea) i dos músics professionals.


El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes i n'escollirà 4 grups, entre els quals es farà un sorteig per tal de decidir el dia de l’actuació:
  • 2 grups el dissabte 13 de maig de 2017
  • 2 grups el divendres 26 de maig de 2017


PREMIS:
Hi haurà 2 premis, un primer premi de 700€ que otorgarà el Jurat del cicle l’ESCENARI i un segon premi de 500€ que otorgarà el públic assistent a través de votacions de les actuacions.
No obstant això, els 4 grups sel·leccionats obtindran 150€ en concepte de dietes.
Els premis del cicle l’ESCENARI es faràn públics el divendres 9 de juny de 2017 després de l’actuació de dos grups convidats per l’organització.