SEPAREU-VOS JUNTS!

Companyia La Dependent

02/03/2019 dissabte / sábado 20:00h

PREU / PRECIO: 12€

QUÈ PASSA QUAN UNS PARES SE SEPAREN?
Quin paper passen a exercir els fills? Com viuen l'experiència i s'adapten a eixa nova vida? Júlia, la protagonista, té les respostes o almenys les ha de madurar de colp perquè es converteix en l'únic llaç de connexió entre els seus progenitors. Noves relacions, parelles que es desfan i unes altres que es fan. La tela d'aranya de les relacions familiars en to de comèdia des de la perspectiva d'una filla.

QUÉ OCURRE CUANDO UNOS PADRES SE SEPARAN?
¿Qué papel pasan a desempeñar los hijos? ¿Cómo viven la experiencia y se adaptan a esa nueva vida? Júlia, la protagonista, tiene las respuestas o al menos las ha de madurar de golpe porque se convierte en el único lazo de conexión entre sus progenitores. Nuevas relaciones, parejas que se deshacen y otras que se hacen. La tela de araña de las relaciones familiares en tono de comedia desde la perspectiva de una hija.