XAVI CASTILLO NEWS & THE ROCKTRIPPERS

POT DE PLOM TEATRE

15/12/2018 dissabte / sábado 20:00h

PREU / PRECIO: 10€

HUMOR, SÀTIRA I ROCK&ROLL EN DIRECTE
Les últimes notícies del dia, amb l’humor i la sàtira habituals de la companyia, però aquesta vegada adreçades amb les millors versions dels grans clàssics del Rock & Roll en directe de la mà de la banda The Rocktrippers. 
Amb la seua sàtira habitual, Xavi expondrà sobre l'escenari les seues particulars reflexions sobre les últimes notícies. Aquelles que estiguen més calentetes, i altres tantes més fresquetes que no han perdut cap del seu suc. Un espectacle canviant, amb una gran dosi d'improvisació, perquè ens riguem d'allò que ens compten els diaris dia a dia... i inclús del que tracten de no comptar-nos... Tot un show!

HUMOR, SÁTIRA Y ROCK&ROLL EN DIRECTO
Las últimas noticias del día, con el humor y la sátira habituales de la compañía, pero esta vez dirigidas con las mejores versiones de los grandes clásicos del Rock & Roll en directo de la mano de la banda The Rocktrippers. 
Con su sátira habitual, Xavi expondrà sobre el escenario sus particulares reflexiones sobre las últimas noticias. Aquellas que estén más calentitas, y otras tantas más fresquitas que no han perdido nada de jugo. Un espectáculo cambiante, con una gran dosis de improvisación, para que nos riamos de aquello que nos cuentan los diarios día a día...  incluso de lo que tratan de no contarnos... Todo un show!