ZARZUELA "EL CARRILLÓN DE LAS BRUJAS"

Orquestra Simfònica de la Societat Filharmònica Alteanense i Conservatori Professional Municipal d'Altea

03/03/2018 20:00h

ENTRADA LLIURE / ENTRADA LIBRE
Organitza / organiza: Ajuntament d'Altea / Conservatori Municipal d'Altea / Stat. Filharmònica Alteanense

L'Orquestra Simfònica de la Societat Filharmònica Alteanense i Conservatori Professional Municipal d'Altea ens presenta la sarsuela 'El carrillón de Brujas', llegenda lírica en dos actes, sota la batuta del reconegut mestre Cristóbal Soler, com a director artístic convidat.

La Orquesta Sinfónica de la Sociedad Filarmónica Alteanense y Conservatorio Profesional Municipal de Altea nos presenta la zarzuela 'El carrillón de Brujas', leyenda lírica en dos actos, bajo la batuta del reconocido maestro Cristóbal Soler, como director artístico invitado.