44 CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA VILA D'ALTEA

SOCIETAT FILHARMÒNICA ALTEANENSE

02/12/2017 dissabte / sábado 16:30h

PREU / PRECIO: 10€

“ALTEA 1617” 400 ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA
La Societat Filharmònica Alteanense (SFA) presenta la 44a edició del seu prestigiós Certamen Internacional de Música Vila d'Altea. El lema d'esta edició serà 'ALTEA 1617', ja que enguany la SFA s'afegeix a la celebració del 400 aniversari de la signatura de la Carta Pobla de la Vila d'Altea i dedica el CIM Vila d'Altea a aquesta efemèride històrica que s'està celebrant al llarg de tot el 2017. L'obra obligada és '400', d'Andrés Valero Castells.
La SFA seleccionarà un màxim de 3 bandes de música simfòniques en una única secció, amb un màxim de 135 músics cadascuna.

“ALTEA 1617” 400 ANIVERSARIO DE LA CARTA POBLA
La Sociedad Filarmónica Alteanense (SFA) presenta la 44a edición de su prestigioso Certamen Internacional de Música Vila de Altea. El lema de esta edición será 'ALTEA 1617', puesto que este año la SFA se añade a la celebración del 400 aniversario de la firma de la Carta Pobla de la Villa de Altea y dedica la CUMBRE Vila de Altea a esta efeméride histórica que se está celebrando a lo largo de todo el 2017. La obra obligada es '400', de Andrés Valero Castells. 
La SFA seleccionará un máximo de 3 bandas de música sinfónicas en una única sección, con un máximo de 135 músicos cada una.